HAKKIMIZDA / TÜZÜK

AVRUPA EDEBİ’HA’YAT PALTFORMU TÜZÜĞÜ

 

1- Avrupa’da ki edebiyatçıları tek çatı altında toplanmasını sağlamak,aralarında iletişim kurulmasına, etkileşim ve  paylaşımlarda bulunulmasına zemin oluşturmak.

2- Grubun hedefi yazınsal ve sanatsal paylaşım platformunu sağlamak; kendi faaliyet alanında ırk, din, mezhep, dil, cinsiyet ayrımcılığı yapılmasına karşı olmak, tek tip siyasi veya ideolojik anlayışlardan uzak bir mesleki dayanışmayı ve paylaşmayı erek edinmiş olmak.

3- Tüm üyelerin eserlerini okurla buluşmasına zemin hazırlamak,onları çeşitli suistimallere karşı korumak ve yolculuğa çıkmış eserlere katkı sunmak,

4- Grup, bu tüzük ile ete kemiğe bürünerek kurumsal bir kimlik kazanmayı hedef edinmiştir.

 

Üye Olma Koşulları,hakları ve sorumlulukları

a- Grubun amaç ve ilkelerini benimsemek ve bu doğrultuda hareket etmek,

b- Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde yaşıyor olmak,

c- Yayımlanmış eser veya eserlere sahip olmak, ya da yazın dünyasında yayınlanmış makale vs.paylaşıma sahip olmak.

d- Bu tür eserlere sahip olmayıp da bu yolculuğa çıkmış arkadaşların üyelikleri referanslarıyla yönetim kurulunca oybirliğince onaylanması.

e- Yönetim kurulunun ayda bir toplanması,gelir gider tablosunun şefaf bir şekilde değerlendirilmesi, alınan karar ve yeni üyelerin kaydının yapılması tüm bu kararların üyelere duyurulması,.

g- Her üye istifa etme hakkına yazılı olarak sahiptir.

h- Genel kurullar; Üyelere en az 15 gün önce bildirilmek kaydıyla 2 yılda bir gerçekleşir.Genel kurulun gerçekleşmesi için katılımın yarıdan fazla olması esastır. Oylamalar gizli oy ile yapılacaktır.Olağanüstü genel kurul talebi mevcut üye sayısının yarısından fazla kişinin imzasıyla gerçekleşir.

I- Tüzük değişikliği üye sayısının üçte ikisinin çoğunluğuyla mümkündür.

j- Genel kurul seçimine son üç ay kala üye başvuruları askıya alınır,bu başvuru sahipleri genel kurula sunulurlar.

k- Şu anlık online olan bu oluşumda zoom vs diğer teknik giderler üyelere eşit şekilde bölüşülecek, her üye giderlere ortak olmakla mükelleftir.

 

ÜYELİĞİN FESH EDİLME DURUMU

a) Grubun tüzüğüne aykırı davranmak,

b) Grubun amaç ve ilkelerinin aleyhinde faaliyetlerde bulunmak,

c) Grup organlarınca verilen kararlara uymamak,

 

Grup Organları

a- Grubun asli organları Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’dur.

b- Yönetim Kurulu 7 kişiden oluşur.

Görevleri:Üyelerin genel çıkarını korumak,Grubun amaç ve hedeflerini hayata geçirmek. Çalışma gruplarını belirlemek ve koordine etmek. Üye alımı veya feshini sağlamak.Çeşitli nedenlerden ötürü boşalan yönetim kurulu üyeliklerin yerine genel kurula kadar üyelerden birini atamak. Ayda bir toplanmak ve Genel kurulu düzenlemek

c- Her yönetim kurulu üyesi bir çalışma grubundan sorumludur. Çalışma grupları yönetim kurulunca belirlenir.

Kurumsallaştığımızda -Grubun Gelir Kaynakları-

a-Üye Aidatları-(Genel Kurulda belirlenecek)

b-Bağışlar

c- Değişik kültürel ve sanatsal etkinliklerden elde edilen gelirler. Konser, mesleki eğitim vs.

d- Mali işlerden Grubun mali sekreteri sorumludur. Tüm gelir-gider tablosu şeffaf tutulmalıdır.

 

Yürütme Kurulu

Ahmet Tan

Nevin Sevük

Cemila Mutlu

Cemal Zöngür

Kasım Koç

İsrafil Yıldızkan

 

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.